Privatlivspolitik

Vi opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt, uanset om personoplysningerne er indsamlet i forbindelse med vores evalueringer og undersøgelser eller via hjemmesiden her.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en uafhængig statslig institution med egen lovgivning ( EVA-Loven). EVA har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af dagtilbud, undervisning, uddannelse og læring i Danmark ved at gennemføre evalueringer, undersøgelser, analyser samt udvikle redskaber. 

Det betyder, at EVA typisk vil have adgang til personoplysninger i forbindelse med vores opgaveløsning. Vi opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt, uanset om personoplysningerne er indsamlet i forbindelse med vores evalueringer og undersøgelser eller via hjemmesiden her.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan EVA behandler dine personoplysninger i en række forskellige situationer:

Dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen er forskellige alt efter i hvilken situation, EVA behandler dine data. Vi foreslår derfor, at du følger det relevante link ovenfor for at læse mere om de rettigheder, som vedrører dig.

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt EVA og DPO

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.
Du kan også kontakte EVA’s databeskyttelsesrådgiver (DPO) Flemming Heilberg (dpo@eva.dk).

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til EVA’s behandling af personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du også kontakte os. Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

EVA forbeholder sig retten til at foretage ændringer i privatlivspolitikken. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig her.

Senest opdateret 16. august 2022.

Mathias Tolstrup Wester
Administrationschef
Økonomi og administration