Behandling af personoplysninger, hvis du er tilknyttet EVA som ekspert, underviser m.v.

Hvis du, som ekstern, bliver tilknyttet EVA, fx som ekspert eller underviser, behandler vi en række personoplysninger om dig.

EVA behandler typisk følgende personoplysninger om dig:

 • Fulde navn
 • Stilling
 • Ansættelsessted
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • CPR-nummer
 • Evt. foto- og videomateriale

Behandlingens formål er økonomiadministration og bidrag til EVA’s vidensproduktion- og formidling. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e samt Databeskyttelseslovens § 11, 12 og 14.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Før du kan påbegynde samarbejdet med EVA, fx som ekspert tilknyttet projekt eller underviser på et internt kursus på EVA, skal der underskrives en ekspertaftale, som du modtager fra EVA. Aftalen kan også fremgå af mail, hvor opgaven samt betaling herfor er beskrevet. Herefter sender du aftalen retur til EVA via sikkermail, og EVA opbevarer den underskrevne aftale i vores journaliseringssystem i en særlig lukket mappe med begrænset adgang. EVA sletter aftalen fra mail-indbakken hurtigst muligt og sletter fra journaliseringssystemet, når den gældende journalperiode er afsluttet. Hvis du modtager et honorar for din opgaveløsning, opbevares dine oplysninger Statens lønløsning, hvor de opbevares i 5 år.

Videregivelse

Der videregives personoplysninger til Rigsrevisionen, Rigsarkivet, SKAT og banker.

Dine (den registreredes) rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset på grund af reglerne om journalisering og arkivering.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Mathias Tolstrup Wester
Administrationschef
Økonomi og administration