Behandling af personoplysninger ifm. tilmeldinger via eva.dk

Når du tilmelder dig EVA’s arrangementer via hjemmesiden, fx et gå-hjem møde eller webinar, passer vi godt på dine oplysninger. Når du tilmelder dig, giver du samtidig samtykke til, at vi må opbevare dine personoplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

I de fleste tilfælde er EVA dataansvarlig for de arrangementer, vi afholder. I nogle tilfælde afholder vi arrangementerne på vegne af en anden dataansvarlig. Det vil altid fremgå, der hvor du tilmelder dig, hvem der er dataansvarlig for arrangementet.

Webinarer

Når du tilmelder dig et webinar, opbevares dine personoplysninger hos vores databehandler TwentyThree. TwentyThree er det program vi bruger til at afholde og administrere webinarer. Det er kun relevante EVA-medarbejdere, der har adgang til programmet og til oplysningerne. I TwentyThree kan vi se de oplysninger, du selv giver os, som dit navn og e-mail-adresse. Desuden kan vi se, om, og hvornår du logger på og af et webinar, om du stiller spørgsmål og deltager i chatten,

Fysiske arrangementer

Når du tilmelder dig et arrangement med personlig deltagelse, opbevares oplysningerne i vores CMS, som er hostet af vores webbureau Adapt. Det er kun medarbejdere i EVA’s kommunikationsenhed, som har adgang til tilmeldingsformularerne, hvori dine personoplysninger fremgår. Oplysningerne opbevares herefter i en skærmet mappe.

Vi sletter dine personoplysninger senest 3 måneder efter endt arrangement ved gratis arrangementer og seneste 2 år efter endt fakturering ved betalte arrangementer.

Videregivelse af personoplysninger

Der videregives ikke personoplysninger til andre.

Dine (den registreredes) rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset på grund af reglerne om journalisering og arkivering.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage ved at sende en mail til den arrangementsansvarlige (fremgår af siden, hvor du har tilmeldt dig). Herefter vil dine oplysninger blive slettet fra tilmeldingsformularer og evt. skærmet mappe. Hvis samtykket trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Senest opdateret d. 11. april 2022

Mathias Tolstrup Wester
Administrationschef
Økonomi og administration