Behandling af personoplysninger ifm. EVA’s nyhedsbreve

EVA udsender nyhedsbreve om de nyeste evalueringer, undersøgelser, redskaber og analyser fra EVA. Der behandles personoplysninger som led i udsendelsen af nyhedsbrevene.

Formålet med behandling af personoplysninger er at udsende og udvikle EVA’s nyhedsbreve. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Indsamling og behandling af dine personoplysninger

EVA behandler personoplysninger om personer, som vælger at modtage nyhedsbreve fra EVA. EVA behandler e-mailadresser, navn og stillingsbetegnelse samt oplysninger om de uddannelsesområder, som personen ønsker at modtage nyhedsbreve om. Derudover behandles oplysninger om personens aktivitet i forbindelse med nyhedsbrevet.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtidig samtykke til, at vi må opbevare dine personoplysninger og bruge dem til at sende dig relevante nyheder. Dine oplysninger bruges, udover til selve udsendelsen, til at videreudvikle, forbedre og føre statistik over brugen af nyhedsbrevet.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, opbevarer vi oplysninger i programmet Peytz Mail, hvorfra vi udsender vores nyhedsbreve. Her kan vi, ud over den mailadresse, navn og stillingsbetegnelse, du har oplyst til os, se hvilke nyhedsbreve du åbner og hvornår, og vi kan se, hvilke links i nyhedsbrevene du klikker på og hvornår. Vi bruger disse oplysninger på et statistisk plan til at videreudvikle vores nyhedsbreve.

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du selv afmelder dig nyhedsbrevet og i højst 3 måneder efter, at du har afmeldt dig. Hvis du ikke har åbnet nogle af vores nyhedsbreve i en længere periode, ser vi det som en tilkendegivelse af, at du ønsker, at vi sletter dine oplysninger.

Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet gennem en pop-up på vores hjemmeside, opbevarer programmet Sleeknote din mailadresse i 3 måneder, hvorefter den automatisk slettes.

Videregivelse af personoplysninger

Der videregives ikke personoplysninger til andre.

Dine (den registreredes) rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset på grund af reglerne om journalisering og arkivering.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage ved at afmelde nyhedsbrevet. Oplysninger om afmelding fremgår af de enkelte nyhedsbreve. Hvis samtykket trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Senest opdateret d. 10 marts 2022.

Mathias Tolstrup Wester
Administrationschef
Økonomi og administration