Skal vi hjælpe jer?

EVA tilbyder

Du kan bestille EVA til at gennemføre evalueringer, analyser og udviklingsprojekter inden for uddannelses- og dagtilbudsområdet.

Du kan bestille EVA til at gennemføre evalueringer, analyser og udviklingsprojekter inden for uddannelses- og dagtilbudsområdet.

Vi er eksperter i at anvende kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder og i at kombinere disse, og vi har et både bredt og dybt kendskab til praksis og policy på uddannelses- og dagtilbudsområderne.

Når du vælger at bruge EVA som leverandør af en undersøgelse, et udviklingsprojekt e.l., vil du have mulighed for at være i tæt dialog med os om formål, skala og design for projektet, men samtidig vil du få en uvildig, ekstern evaluator og samarbejdspartner med stærkt metodefaglighed og –ekspertise.

Vi tilrettelægger webinarer, faciliterer aktionslæringsforløb, producerer inspirationshæfter, redskaber, podcast og video, og vi rådgiver og giver sparring i evaluering og dataanalyse. Vores typiske kunder er kommuner, organisationer, uddannelsesinstitutioner og ministerier.

Analyse og evaluering

Hos EVA er vi eksperter i at gennemføre evalueringer, undersøgelser og analyser. Vi kobler stærk faglig indsigt og solidt kendskab til praksis inden for uddannelse og dagtilbud med ekspertise i kvantitative og kvalitative metoder. Vi er skarpe på, hvornår vi trækker på hvilken metode, og hvornår det er meningsfuldt at kombinere de to.

Det kan være for en kommune eller en uddannelsesinstitution, der vil have vurderet udbyttet af en indsats eller et projekt. En organisation, der ønsker en analyse på et kerneområde forud for en kampagne. Eller et ministerium, der ønsker et solidt beslutningsgrundlag for at beslutte, om en forsøgsordning skal videreføres eller ej.

Hos EVA kan vi koble kvantitative data fra forskellige kilder. Det kan fx være data fra nye spørgeskemaundersøgelser, der kobles med eksisterende registerdata fra Danmarks Statistik eller fra institutionen selv. Vi gennemfører også rene registeranalyser.

Vi tager altid udgangspunkt i kundens konkrete behov og situation.

Praksisudvikling og systematiske afprøvninger

Hos EVA kender vi dagtilbuds- og uddannelsesområdet indefra. Vi er eksperter i at rammesætte, igangsætte, facilitere og implementere praksisudvikling, og vi har stor erfaring med at udvikle relevante forløb og redskaber, som er anvendelige for ledere, undervisere, lærere og pædagoger.

Vi tilbyder hjælp til alle dele af et udviklingsprojekt. Vi rådgiver og giver sparring, foretager indledende undersøgelser og analyser, udvikler og formidler forløb, redskaber og materialer til praksis. Alt sammen noget, som hjælper med at skabe udvikling og forandring i skoler og dagtilbud og på uddannelser.

Vi kan hjælpe med at etablere en vidensbaseret ramme omkring en konkret ønsket praksisudvikling. Det kan ske ved at vi faciliterer en vidensbaseret udvikling af forløb, som afprøves i lille eller stor skala og følges systematisk, rådgiver og sparrer med jer om konceptudvikling, eller udvikler og udbreder en indsats fx ved at producere inspirationsmaterialer, relevante redskaber, podcast eller videoer.

Du kan desuden bestille EVA til at holde oplæg eller deltage i debatter samt til at planlægge og afvikle seminarforløb, gå-hjem-møder, workshops og webinarer om specifikke udvalgte emner.

Rådgivning og sparring

Du kan bruge EVA som rådgiver og sparringspartner inden for bl.a. metodedesign, procesfacilitering i praksis og dataanalyse. Vi trækker på stærk metodisk ekspertise inden for såvel kvantitative som kvalitative metoder, og vi har samtidig et stort kendskab til praksis.

Har du brug for hjælp til at designe og gennemføre et evalueringsforløb eller en større analyse, er EVA et oplagt valg som leverandør. Vi behersker både de indledende faser, den solide og detaljerede analyse af store mængder kompleks data og den afsluttende formidling af resultaterne. Vi kan understøtte brug af data i arbejdet med kvalitetsudvikling, både ved at vurdere hvilke data, der er relevante samt identificere udfordringerne ved at indhente og anvende de ofte mange data, der er i spil.

Vi har solid erfaring med spørgeskemaundersøgelser, undervisningsobservationer, observationer af pædagogisk praksis i dagtilbud, elevinterviews og data generet fra læringsplatforme.

Kontakt os for at høre mere

Vil du høre mere om, hvordan EVA kan hjælpe? Ring eller skriv til områdechefen for det område, du beskæftiger dig med.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn
Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole
Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse
Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse og Voksen- og efteruddannelse

Inspiration til spørgeskemaer og evalueringer

EVA har lavet to små hæfter, som introducerer og guider til, hvordan man laver gode spørgeskemaer og evalueringer. Hæfterne er et godt sted at begynde, hvis man enten er ny på evalueringsfeltet eller har brug for guidelines til en konkret evaluering eller spørgeskema.