Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

EVA skaber og formidler uafhængig og relevant viden, der kvalificerer og bidrager til kvalitetsudvikling af dagtilbud og uddannelser. Vi kender uddannelsesverden og har stærk metodisk faglighed. EVA’s omfattende indsigt i uddannelse og dagtilbud er afgørende for, at vi kan se i dybden og på tværs, og vores stærke metodefaglighed sikrer, at vi kommer hele vejen rundt.

Vi bringer viden i spil hos både policy og praksis. Vi skaber viden, der er relevant for og målrettet dels beslutningstagere, interessenter og samfundsdebatten, dels ledere og medarbejdere i dagtilbud, skole, uddannelse og voksen-/efteruddannelse. Vi skaber viden sammen med andre. Vi har fokus på altid at være i tæt dialog med bl.a. praksis, forskere, videnspersoner og interessenter i sektoren.