Artikel

Universiteterne får flest studerende med de højeste karakterer

23-10-2015
Artikel Videregående uddannelse

Fordelingen af studerende med høje gymnasiale karakterer mellem de tre videregående uddannelsesniveauer er blevet mere ulige. Det viser en kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Universiteterne optager en stigende andel studerende med høje eksamenskvotienter, mens professionshøjskolerne og erhvervsakademierne ifølge EVA's kortlægning optager en stor andel studerende med lave eksamenskvotienter.

Fra 2006 og frem til 2013 er antallet af optagne studerende med de højeste karakterer på universiteterne steget fra 18% til 27%, hvorimod under 5% af de studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier ifølge EVAs kortlægning hører til gruppen med de højeste karakterer:   

”Universiteterne optager på alle parametre den mest privilegerede gruppe målt på forældres indkomst, forældres uddannelse og gymnasiale eksamenskvotienter. Især andelen med de højeste karakterer er steget i universitetssektoren i takt med det stigende optag, mens der ikke har været en tilsvarende stigning på professions- og erhvervsakademiuddannelser. Det er ikke overraskende, at universiteterne tiltrækker flest studerende med høje karakterer, men det er måske overraskende, at forskellene mellem sektorerne er øget så meget, som de er. Det giver alt andet lige universiteterne bedre betingelser for at bedrive uddannelse,” forklarer evalueringskonsulent hos EVA, Bjarke Tarpgaard Hartkopf. 

Relateret indhold