Fordeling af det stigende optag på universiteterne

08-05-2015

Det stigende optag på videregående uddannelser har givet anledning til overvejelser om, hvilke udfordringer det medfører med hensyn til kvalitet og niveau i uddannelserne. EVA har kortlagt udviklingen i det stigende optag på universiteterne, og hvordan de studerende fordeler sig med hensyn til eksamenskvotient og socioøkonomisk baggrund.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: (www) 978-87-7958-881-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Søgning og optag

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse