Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser

05-05-2015

De videregående uddannelser har øget optaget af studerende med 48 % siden 2006. EVA har undersøgt fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser, og hvordan de studerende fordeler sig med hensyn til eksamenskvotient og socioøkonomisk baggrund.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: (www) 978-87-7958-880-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Søgning og optag

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse