Fordeling af det stigende optag på professionshøjskolerne

11-11-2015

EVA har kortlagt udviklingen i det stigende optag på professionsuddannelserne, og hvordan de studerende fordeler sig med hensyn til eksamenskvotient, nationalitet og forældres uddannelse og indkomst.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN:  (www) 978-87-7958-882-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Søgning og optag

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse