Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

07-05-2015

Siden 2006 er det generelle optag af studerende på de videregående uddannelser øget med 48 %. EVA har kortlagt udviklingen i det stigende optag på landets ni erhvervsakademier, og hvordan de studerende fordeler sig med hensyn til eksamenskvotient og socioøkonomisk baggrund.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: (www) 978-87-7958-883-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Søgning og optag

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse