Gymnasiale karakterer

Hvilken betydning har karakterer i optaget på videregående uddannelser, og hvordan fordeler studerende med høje, lave og gennemsnitlige karakterer sig på uddannelserne. Det kan du læse om her.

Artikel

De dygtigste studenter vil på universitetet i Aarhus og København

Studerende med de højeste karaktergennemsnit fra gymnasiet klumper sig sammen på universiteterne i København og Aarhus. Ny kortlægning af optaget fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at der i stigende grad er forskel på optaget på tværs af universiteter mht. gymnasialt karaktergennemsnit.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om gymnasiale karakterer i optagesystemet

Alle udgivelser om om gymnasiale karakterer i optagesystemet