Artikel

KU, AU og DTU tiltrækker flest studerende med de højeste gymnasiale karakterer

26-10-2015
Artikel Videregående uddannelse

Det stigende optag har øget forskellene mellem universiteterne markant i forhold til de studerendes eksamenskvotienter. Særligt Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har haft en kraftig stigning i andelen af studerende med høje karakterer, hvorimod Aalborg Universitet (AAU) og Syddansk Universitet (SDU) omvendt optager flere studerende med lave karakterer. Det viser en ny kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Siden år 2000 er der sket en fordobling af antallet af studerende på landets universiteter. Det stigende optag har øget forskellene i studenterpopulationer mellem universiteterne. Især har KU, AU og DTU haft en høj og markant stigende andel af studerende med de højeste karakterer, mens RUC, AAU og SDU ikke på samme måde har fået andel i den gruppe af studerende. Faktisk har AAU og SDU ifølge EVA's kortlægning omvendt oplevet en stigning i andelen af studerende med lave karakterer.

KU har oplevet den mest markante stigning i andelen af studerende med høje karakterer. Her udgjorde andelen i 2000 23 %, mens den i 2013 udgjorde 42 %.  Også DTU, ITU, AU og CBS har haft en væsentlig forøgelse i andelen af studerende, som har høje karakterer. AAU, SDU og RUC har omvendt ikke haft en tilsvarende stigning i andelen af studerende med høje karakterer.

 ”Kortlægningen viser, at gruppen af studerende med høje karakterer især samler sig på nogle universiteter. Samtidig har andre universiteter oplevet en stigning i andelen af studerende med lave karakterer. Man må med andre ord konstatere, at universiteterne ikke har lige vilkår for at bedrive god uddannelse", siger evalueringskonsulent hos EVA Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Relateret indhold