Organisation

EVA består af en ca. 80 medarbejdere, som er organiseret i fem områdefaglige enheder.

Vores bestyrelse sætter retningen for vores arbejde, og vores repræsentantskab giver os input og inspiration til vores arbejde.

Organisation

EVA består af en ca. 80 medarbejdere, som er organiseret i fem områdefaglige enheder (dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og voksen- og efteruddannelse) og to stabsenheder (Kommunikation og ledelsesstøtte samt Økonomi og administration).

Organisationsdiagram for EVA. Bestyrelsen er placeret øverst. Herunder er direktør Christina Barfoed Høj. Under direktøren er to stabsenheder: Kommunikations og ledelsesunderstøttelse med chef Trine Borg Harrild samt økonomi og administration med chef Mathias Tolstrup Wester. Her udover er der fire områdefaglige enheder: dagtilbud for børn med chef Dina Celia Madsen, grundskole med chef Lise Tingleff Nielsen, ungdomsuddannelse med chef Christina Laugesen samt videregående uddannelse og voksen- og efteruddannelse med chef Bjarke t. Hartkopf.

Lovgrundlag

Lov om Danmarks Evalueringsinstitut blev vedtaget i Folketinget i maj 1999. Her finder du en linksamling over EVA's lovgrundlag.

Bekendtgørelse om lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Vedtægt for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Opfølgningsbekendtgørelse.

Årsrapporter

Her kan du downloade EVA's seneste årsrapporter

EVA's årsrapport 2023

EVA's årsrapport 2022

EVA's årsrapport 2021

Mål- og resultatplan

Den gældende mål- og resultatplan med Børne- og Undervisningsministeriet beskriver vores mål i det pågældende år.

EVA's Mål- og resultatplan 2024