Artikel

Hvordan kan en appelsin og et frit eksperiment motivere dine skoletrætte elever?

19-09-2023
Artikel Grundskole

Mange elever mister motivationen og keder sig i skolen, især i udskolingen. 15 lærerteams landet over har sammen med EVA arbejdet med at gøre deres undervisning mere motiverende ved hjælp af enkle aktionslæringsforløb. Et af dem var citrusfrugtbaseret.

Hvad ville du stille op med en appelsin, hvis du skulle udsætte den for et naturvidenskabeligt eksperiment?

Ville du presse den og lave syretest af juicen? Måske kaste den ud fra en altan for at se effekten – eller prøve at montere elektroder på den for at teste de strømførende evner?

Alle tre muligheder blev afprøvet, da 7.b på Søndermarkskolen på Frederiksberg fik lov til at give deres naturvidenskabelige nysgerrighed frit løb og udsætte appelsinen for præcis det eksperiment, de havde mest lyst til.

Øvelsen var et forsøg, hvor deres naturfagslærere testede, om de kunne gøre undervisningen sjovere end normalt ved at gøre den undersøgelsesbaseret.

Og det lykkedes. Ligesom det gjorde for en række andre lærere og elevgrupper. Du kan læse mere om appelsin-forsøgene og andre eksempler på undersøgelsesbaseret undervisning i et inspirationsmateriale om motiverende undervisning, som EVA har lavet sammen med 15 lærerteams fra 8 skoler.

Læs også: Sådan kan små ændringer i undervisningen motivere eleverne. 

Undervisningen blev mere inspirerende

Eleverne gik til appelsinen og den undersøgelsesbaserede undervisning med stort engagement og gennemførte mange forskellige forsøg.

Som hjælperedskab gav lærerne eleverne et procesark,der indeholdt spørgsmål som  ”Hvad ved I i forvejen?”, ”Hvad tror I, der vil ske?”, ”Hvordan vil I indsamle data?” etc.

Lærernes rolle i undervisningen blev mere tilbagetrukket end ellers, fordi deres primære opgave var at hjælpe eleverne på vej.

”Vi tænkte, at det ville motivere dem, at de ikke bare fik en opskrift. Og der er egentlig ikke rigtigt noget, der kan gøres forkert, for vi kan også lære af det, der går galt,” siger en lærer om forsøget.

Sådan kan I med små greb selv skabe mere motiverende undervisning

Motiverende undervisning i udskolingen” er et inspirationsmateriale, som EVA har udarbejdet sammen med otte skoler for Fremfærd Børn, Danmarks Lærerforening og KL.  Det udkom i april 2023.

Formålet med materialet er at vise, hvilke udfordringer lærere i dag står over for, men især at fortælle om de greb, som lærerne har anvendt i arbejdet med at udvikle en mere elevinddragende og varieret undervisning.

Materialet viser, at lærerne, der bidrog til materialet, formåede at skabe mere motiverende undervisning via mindre greb, som ikke kræver de store strukturelle ændringer at indføre i hverdagen. Tværtimod kunne lærerne med små greb, hvor undervisningen blev grebet an på lidt andre måder, give en større variation, og det er det, der har motiveret eleverne. 

I materialet kan du mere konkret læse om, hvordan de 15 teams har arbejdet med at udvikle deres undervisning ved at eksperimentere med små prøvehandlinger, også kaldet aktioner, i undervisningen. Ét af eksemplerne er appelsinforsøget, andre eksempler er lyrikkonkurrencer og geografi i korte frekvenser involverende fx en vulkan-speeddate. 

Du kan hente inspirationsmaterialet her. 

Hvis du vil blive klogere på, hvordan man kan bruge aktionslæring til at udvikle undervisningen, er der også en guide til det her: Guiden til aktionslæring. 

Relateret indhold