Varieret undervisning i udskolingen - Vidensgrundlag

14-10-2021

Det er en udfordring at fastholde elevernes motivation op gennem deres skoleforløb. Især i udskolingen er ensformighed noget, der kan tage gejsten fra eleverne. I dette vidensnotat giver EVA et bud på, hvorfor variation er vigtigt for elevernes motivation, og hvordan vi kan forstå begrebet og arbejde med det i praksis.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: www 978-87-7182-565-7

Opdragsgiver: Danmarks Lærerforening (DLF) og Kommunernes Landsforening (KL)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole