Varieret og motiverende undervisning i udskolingen

17-04-2023

Hvorfor er det nødvendigt at arbejde med motivation og variation? Hvad sætter eleverne pris på ved varieret undervisning? Hvordan har lærerne i projektet arbejdet med motivation og variation? Denne præsentation giver indsigt i disse spørgsmål.
Præsentationen kan bruges som afsæt for en samtale i jeres ledelses- vejleder- eller lærerteam, hvis I ønsker inspiration til at udvikle undervisningen på jeres skole.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-662-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole