Artikel

Sådan kan små ændringer i undervisningen motivere eleverne

17-04-2023
Artikel Grundskole

Kortere sekvenser i geografi, involvering af eleverne i naturfag og en tydelig rød tråd i dansk. Lærere på otte skoler landet over har afprøvet små greb, der har skabt mere variation i undervisningen og mere motiverede elever. Nyt inspirationsmateriale fra EVA giver lærernes erfaringer og metode videre.

Læsning, bare læsning, det er lidt tungt. Det kan godt være lidt kedeligt, hvis man bare kun læser. Så begynder man at blive lidt mere sløv.

Citatet kommer fra en 8.klasses-elev, der lige som mange andre elever i udskolingen oplever at miste motivationen. De seneste års trivselsundersøgelser viser entydigt, at jo længere eleverne er i deres grundskoleforløb, jo mere kedelig synes de, undervisningen er, og jo mindre får de lyst til at lære mere. Det er en udvikling, der kan have betydning for deres evne til at lære og til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Metode med afsæt i lokale udfordringer

Netop denne udfordring er afsættet for projektet Styrket elevmotivation i udskolingen, som Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført for Fremfærd Børn, Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening.

15 lærerteams på otte skoler landet over har arbejdet med at udvikle deres undervisning ved hjælp af aktionslæring, der handler om at udvikle praksis i praksis ved at eksperimentere med små prøvehandlinger, kaldet aktioner, i undervisningen.

Aktioner kan fx være at arbejde i kortere sekvenser, involvere eleverne mere eller ved at sikre en tydelig rød tråd. Metoden er med til at sikre, at teamet tager afsæt i, hvad der udfordrer og virker lokalt.

Lyrikkonkurrence i Odense

En af deltagerne i projektet er lærer Jesper Bundsgaard, der underviser i dansk på Dalumskolen i Odense. Han oplevede, at hans elever i 8.b blev ukoncentrerede og mistede motivationen, når de arbejdede med lyrik. Derfor beslutter han sammen med sit team at tilrettelægge afslutningen af et lyrikforløb i 8.B på en lidt anden måde, end han plejer. Blandt andet giver han eleverne en mere aktiv rolle og integrerer konkurrenceelementer og bevægelse i undervisningen.

Eleverne får i starten af timen en konvolut med sedler, og de skal selv være med til at finde ud af, hvordan de vil løse opgaven gruppevis. Selve opgaven har forskellige niveauer, så alle i en gruppe kan bidrage, og når de er enige om en løsning, skal de løbe op og sætte den på tavlen. Endelig får de point for de rigtige svar.

De små greb betyder, at eleverne i løbet af timen kan opleve at blive motiveret på forskellige måder – gennem mestring, ved at præstere, ved at være aktivt involverede og i samarbejdsrelationerne til deres klassekammerater.

Eleverne beskriver efterfølgende, at det er fedt og sjovt at blive undervist på den måde, og at de bedre kan huske det, de har lært. Som en elev formulerer det:

”Det med at man kunne hjælpe hinanden og samarbejde med hinanden om at finde det rigtige… det var meget fedt… man husker det lidt bedre til fremtiden og sådan.”

Vulkaner i bevægelse i Haderslev

Et andet eksempel er fra Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup i Haderslev, hvor Sonja Ladendorf underviser 8. E i geografi. Det er ikke altid nemt for eleverne at holde koncentrationen, og Sonja beslutter derfor sammen med sit team at tilrettelægge undervisningen i en geografitime om vulkaner, så eleverne får mulighed for at engagere sig på forskellige måder.

Konkret arbejder hun med korte sekvenser, klare rammer, at skabe tydelige relationer til elevernes eget liv, faste læringsmakkere og bevægelse.

Sonja indleder med at fortælle om vulkaner, og hvorfor de går i udbrud, og drager paralleller til elevernes egne erfaringer. Så får de tildelt en vulkan, som de sammen med deres læringsmakker skal finde navnet på i kantinen, hvorefter de skal løbe tilbage, researche, sætte billeder og oplæg op på tavlen og fortælle deres klassekammerater om den.

Eleverne har ingen problemer med at holde koncentrationen og er glade for timen. Som det lyder fra en elev:

”Jeg kan godt lide det mere varierede, hvor det er i delt op med frekvenser, og hvor der er indlagt små pauser, og hvor det er med forskellige læringsmakker og arbejdsmakkere og sådan noget. De to timer føltes hvert fald meget hurtigere, end de plejer.”

I inspirationsmaterialet kan du finde flere eksempler på de udfordringer lærerne har stået over for, og de greb, de har anvendt i arbejdet med at udvikle undervisningen. Inspirationsmaterialet findes på eva.dk og vpt.dk og består af:

Et inspirationskatalog, som konkret beskriver lærernes greb, ledelsens rolle, folder elevernes perspektiver ud og giver en overordnet forståelse af projektet

En guide, der trin for trin fører jer igennem metoden aktionslæring

En podcast, hvor I kan høre lærere, elever og aktionsvejledere fortælle om, hvad de har fået ud af at arbejde med aktionslæring

En PowerPointpræsentation, som giver jer de væsentlige indsigter fra projektet og kan være starten på en samtale om, hvordan motiverende og varieret undervisning ser ud hos jer

Relateret indhold