Sådan gennemfører I et aktionslæringsforløb

17-04-2023

Denne guide fører trin for trin lærere igennem aktionslæring som metode til at udvikle undervisningen, så den bliver mere motiverende for udskolingselever.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-664-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole