Artikel

Erhvervsskoler afkorter voksnes uddannelser for rigidt

12-12-2017
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Voksne, der vil tage en erhvervsuddannelse, skal have vurderet deres realkompetencer. Vurderingen skal bruges til at give de voksne merit for det, de allerede kan. Men vurderingerne baserer sig især på standardiseret merit og for lidt på individuelle vurderinger af de voksnes realkompetencer.

Ideen er god nok: Du kan få merit for dine relevante faglige erfaringer og kompetencer, så den uddannelse, du skal tage for at blive faglært elektriker eller SOSU-assistent, bliver kortere.

Men i praksis får de voksne elever sjældent afkortet deres uddannelse på baggrund af en vurdering af, hvad de reelt har med sig i rygsækken fra tidligere jobs og uddannelser. Det viser en ny evaluering af erhvervsuddannelserne for voksne, som Danmarks Evalueringsinstitut står bag.

Evalueringen viser, at de afkortningerne, der finder sted på erhvervsskolernes voksenspor, kun i mindre grad gives på baggrund af en individuel vurdering af de voksnes reelle kompetencer. Fx får man pr. automatik afkortet sin uddannelse med 10 %, fordi man er over 25, og endnu mere, hvis man fx tidligere har taget en gymnasial uddannelse. Til gengæld er det meget sjældent, at man får skønsmæssig merit for de kompetencer, man har med sig fx fra et job som ufaglært. I det omfang der afkortes, er det typisk på basis af såkaldte standardmeritter, hvor fx bestemte AMU kurser automatisk giver merit.

”Den standardiserede afkortning giver de voksne kortere uddannelser, men det opleves ikke altid som attraktivt, hvis man føler behov for mere undervisning” siger chefkonsulent Michael Andersen, der står bag evalueringen.

Vurderinger på samlebånd

Skolerne bruger som regel meget lidt tid på den proces, hvor de vurderer elevernes kompetencer.

78 % af de såkaldte realkompetencevurderinger, der er blevet lavet på skolerne i de to seneste år, har varet maksimalt en dag, og er mest baseret på samtaler og skriftlig dokumentation frem for på tests og praktiske afprøvninger af, hvad den voksne allerede kan.

Det er bekymrende, hvis realkompetencevurderingerne ikke når hele vejen rundt om uddannelsens faglige mål, og ikke giver et retvisende billede af, hvad de voksne reelt kan, siger Michael Andersen.

”I dag er der for meget vægt på at give standardiseret merit ud fra nogle firkantede regler og for lidt vægt på at vurdere den enkeltes reelle kompetencer. Hvis det for alvor skal gøres mere attraktivt for en bredere gruppe af voksne at blive faglærte, skal de voksnes reelle kompetencer anerkendes mere præcist,” siger Michael Andersen.

Sådan har vi gjort

EVA har fulgt erhvervsuddannelse for voksne (EUV), siden reformen trådte i kraft i 2015. Evalueringen baserer sig på kvantitative data med fokus på uddannelsesaktiviteten samt omfanget og karakteren af uddannelsesafkortninger, der finder sted (merit). Og på kvalitative data på udvalgte erhvervsuddannelser og erhvervsskoler med fokus på, hvordan skolerne arbejder med EUV, og hvordan EUV opleves af de voksne elever. De kvantitative data er leveret dels af Styrelsen for It og Læring (STIL), dels af de deltagende projektskoler.

Relateret indhold