RKV og afkortning på euv - Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 2

06-12-2017

Rapporten giver en status på arbejdet med realkompetencevurderingerne siden indførelsen af reformen i august 2015. Den beskriver både praksis for den afkortning, som gives til de voksne på baggrund af RKV, herunder hvordan den håndteres på skolerne og opleves af eleverne, og hvilken betydning den får for uddannelsesforløbene.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-7182-097-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse