Tilgang til og frafald på euv - Evaluering af euv: baggrundsrapport 1

06-12-2017

Baggrundsrapport gives en oversigt over aktiviteten – målt som tilgangen – på euv i de første to skoleår, 2015/2016 og 2016/2017, set i forhold til tilgangen i de foregående fem skoleår på eud for personer på 25 år og derover.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-7182-093-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Generelt om euv

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse