Merit og realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) handler om at vurdere og anerkende den viden, de færdigheder og kompetencer, voksne har tilegnet sig uden for det formelle uddannelsessystem, fx på arbejdspladsen eller via ikke-formelle læringsaktiviteter.

EVA har undersøgt, hvordan erhvervsuddannelserne bruger standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering (RKV) efter eud-reformen.

Rapport

RKV og afkortning på euv - Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne

Siden 2015 har erhvervsuddannelse skulle  foretage realkompetencevurdering (RKV) af alle personer på 25 år og derover, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Rapporten giver en status på arbejdet med realkompetencevurderingerne. Den beskriver både praksis for den afkortning, som gives til de voksne på baggrund af RKV, herunder hvordan den håndteres på skolerne og opleves af eleverne, og hvilken betydning den får for uddannelsesforløbene.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om merit og realkompetencevurdering på euv

Alle udgivelser om merit og realkompetencevurdering på euv