Artikel

Corona gør ondt på nye studerende

01-02-2021
Artikel Videregående uddannelse

Flere nye studerende føler sig ensomme, flere overvejer at droppe ud, og flere er utilfredse med introforløbene under corona-epidemien. Det viser EVA’s spørgeskemaundersøgelse blandt nystartede studerende i 2020 og i 2017.

Mundbind, onlineundervisning og aflyste sociale aktiviteter har ændret studiestarten under corona-epidemien. Og spørger man de studerende selv, har det ikke været til det bedre. Antallet af nye studerende, der har oplevet ensomhed, steg fx fra 56 pct. i 2017 til 63 pct. i 2020. Og andelen af studerende, der havde let ved at lære deres medstuderende at kende, faldt fra 73 pct. i 2017 til 43 pct. i 2020.

Det viser EVA’s spørgeskemaundersøgelse blandt nystartede studerende fra henholdsvis 2020 og 2017. Svarene er indhentet i efteråret 2020, hvor nedlukningen kun var delvis, og hvor mange studerende stadig modtog fysisk undervisning. Derfor kan trivslen sagtens være blevet forværret yderligere siden.

Flere overvejer at droppe ud

EVA’s undersøgelse viser bl.a., at der i 2020 var flere af de nystartede studerende, der overvejede at droppe ud af uddannelsen. I 2017 svarede 74 pct., at de slet ikke gik med sådanne overvejelser, mens andelen var faldet til 68 pct. i 2020.

»Vi kan kun gisne om, hvorvidt corona-situationen har spillet ind på de unges overvejelser om frafald. Men vi ved fra vores tidligere undersøgelse, at en god studiestart har stor betydning for de studerendes sociale og faglige tilknytning på studiet og på sigt også for frafaldet. Derfor er det også bekymrende, at studiestarten ser ud til at være blevet forringet på flere områder i 2020,« fortæller EVA’s seniorkonsulent, Mathias Tolstrup Wester.

Introforløbene har været mangelfulde

En af de ting, de studerende har reageret negativt på i forbindelse med studiestarten 2020, er introduktionsforløbene. 50 pct. mener, at der var for få faglige og sociale aktiviteter i introforløbene, mens det i 2017 kun var 19 pct., der havde samme oplevelse. EVA’s undersøgelse viser også, at alkohol, der typisk spiller en stor rolle i de studerendes sociale aktiviteter, fyldte mindre i studiestarten 2020. 30 pct. svarer, at de ikke drak alkohol i 2020, mens det i 2017 var 24 pct.

Til trods for, at det primært var de sociale aktiviteter, der blev aflyst i efteråret, var tilfredsheden med den faglige introduktion også nedadgående i 2020. 65 pct. synes, de fik en god introduktion til det faglige indhold i 2020, mens tallet var 74 pct. i 2017.  

»Det kan godt have påvirket de studerendes oplevelse af den faglige introduktion, at den delvist foregik online. Generelt har de studerende set mindre til hinanden i introforløbet i 2020, og derfor har de måske også savnet nogle at sparre med om det faglige,« lyder det fra Mathias Tolstrup Wester.

Dårlig trivsel går igen i flere undersøgelser

EVA’s undersøgelse af studiestarten under corona kommer i kølvandet af en række andre undersøgelser, der alle peger i retning af dårligere trivsel og mindre fagligt engagement på de videregående uddannelser.

Bl.a. viser en undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at 70 pct. af de studerende mener, corona-situationen har fjernet noget af glæden ved at uddanne sig. Ministeriet har derfor for nylig udgivet et idékatalog til uddannelserne, der skal være med til at styrke de unges trivsel.

»Det er vigtigt, at både politikere og uddannelser følger op på de her undersøgelser og tager yderligere tiltag for at styrke de studerendes trivsel, som er ekstra udfordret under corona,« siger Mathias Tolstrup Wester. 

Om undersøgelsen

  • Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udsendt spørgeskemaer til alle nye studerende, der blev optaget på en videregående uddannelse via KOT i sommeren 2017 og 2020.
  • EVA modtog 9.702 besvarelser i 2017 og 10.642 besvarelser i 2020.
  • EVA har spurgt ind til de nystartede studerendes trivsel samt deres oplevelser af introduktionsforløbene i henholdsvis 2017 og 2020.

Relateret indhold

En del af:

Covid-19

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse