Trivsel blandt nystartede studerende i 2020

04-02-2021

Coronasituationen har udfordret de studerendes trivsel. Det viser dette notat, som sammenligner trivslen blandt nystartede studerende i efteråret 2020 med trivslen i 2017. Notatet viser bl.a., at der var flere nye studerende, som var ensomme, og flere som overvejede at droppe ud af uddannelsen i 2020.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Covid-19

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse