Studerendes oplevelser af introduktionsforløbet under covid-19

04-02-2021

Mange nye studerende fandt introduktionsforløbene mangelfulde i 2020. Dette notat sammenligner de studerendes oplevelser af introduktionsforløbene i efteråret 2020 med forløbene i 2017. Notatet viser bl.a., at flere nystartede studerende var utilfredse med det sociale og det faglige indhold i 2020, og flere oplevede, at det var svært at lære deres medstuderende at kende.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Covid-19

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse