Covid-19

I 2020 og 2021 fik tusindvis af studerende en alternativ start på studielivet med hjemmeundervisning og aflyste sociale aktiviteter på grund af covid-19. EVA har undersøgt, hvordan de studerende oplevede den periode og har bl.a. spurgt ind til deres trivsel, deres oplevelser med onlineundervisning samt introforløbene. 

Rapport

Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen

I denne rapport kan du læse om konsekvenserne af hjemsendelsen i vinteren og foråret 2020/2021 for førsteårsstuderende på videregående uddannelser. EVA har bl.a. spurgt de studerende om deres oplevelser af onlineundervisningen, deres motivation, faglige engagement og det sociale læringsmiljø. Rapporten viser overordnet, at hjemsendelsen har påvirket alle de undersøgte aspekter negativt. For at belyse det særlige ved de studerendes situation under covid-19 sammenlignes resultaterne med førsteårsstuderende på tidligere årgange.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om covid-19 på videregående uddannelser

Alle udgivelser om covid-19 på videregående uddannelser