Artikel

Fem gode råd fra praksis: Sådan kan KUI styrke arbejdet med FGU

01-02-2022
Artikel Ungdomsuddannelse

I et nyt inspirationskatalog stiller EVA skarpt på nogle af de udfordringer, som den kommunale ungeindsats kan støde på, når de udarbejder målgruppevurderinger og lægger uddannelsesplaner for unge i relation til den forberedende grunduddannelse.

I Danmark er der ca. 50.000 unge mellem 16-24 år, som hverken har et job eller er i gang med en ungdomsuddannelse.

FGU, som slog dørene op for de første elever i 2019, er det primære tilbud til denne gruppe unge. Men det er ikke altid så nemt at afklare, hvilke unge der vil få gavn af FGU.

Det viste en nylig evaluering fra EVA, der beskrev, hvordan det varierer meget fra kommune til kommune, hvor mange unge der henvises til et FGU-tilbud. I nogle kommuner er det op mod 30 % af de unge i målgruppen, der henvises til FGU, i andre kommuner er det helt ned til 7 %.

Læs også: Store kommunale forskelle på, hvor mange unge der henvises til en FGU

Katalog med inspiration til kommunerne

Nu sender EVA et inspirationsmateriale på gaden, der videreformidler kommunernes erfaringer med at vurdere, hvilke unge der er i målgruppen for FGU, og med at udarbejde og følge op på uddannelsesplanerne for de unge i tæt samarbejde med FGU-institutionerne.

Materialet henvender sig til den kommunale ungeindsats (KUI) og giver et indblik i, hvilke knaster kommunerne kan opleve i arbejdet med målgruppevurderingerne og uddannelsesplanerne. Men medarbejdere på FGU-institutioner kan også læse med.

Fem gode råd til kommunerne

Materialet er centreret om fem gode råd, som i en meget kort version lyder:

  1. Prioriter den interne dialog mellem medarbejderne i KUI vedrørende FGU og målgruppen for FGU.
  2. Skab rammer for et tæt samarbejde mellem KUI og FGU med plads til drøftelser om målgruppen og FGU som et nyt uddannelsestilbud.
  3. Vær skarp på støttemuligheder, der kan gøre FGU relevant for flere unge, og benyt afsøgningsforløb, når der er tvivl.
  4. Tal om uddannelsesplanen som værktøj til at understøtte gode FGU-forløb – både internt og med FGU.
  5. Etabler klare procedurer for opfølgning på uddannelsesplanen.

Relateret indhold

Mia Uth Madsen
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse