Målgruppevurderinger og uddannelsesplaner i relation til FGU

31-01-2022

I kataloget får medarbejdere og ledere i KUI inspiration til, hvad man skal være opmærksom på, når man laver målgruppevurderinger og lægger uddannelsesplaner for unge i målgruppen for FGU.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: www: 978-87-7182-589-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse