Den kommunale ungeindsats og FGU

Den forberedende grunduddannelse (FGU) skal hjælpe unge videre i uddannelse eller job. Den kommunale ungeindsats (KUI) spiller en vigtig rolle, fordi de står for at vurdere, hvem der er i målgruppen for FGU, de skal lægge uddannelsesplaner for de unge og etablere samarbejder med FGU-skolerne. EVA har udgivet undersøgelser og inspirationsmaterialer om og til KUI.

Artikel

Hvordan kan man styrke samarbejdet mellem FGU og KUI? Få inspiration her

Et stærkt samarbejde mellem FGU og den kommunale ungeindsats (KUI) er afgørende for, at FGU og KUI kan lykkes med at hjælpe de unge videre i uddannelse og job. Et nyt inspirationsmateriale fra EVA viser, hvad man i fire forskellige kommuner konkret gør for at styrke samarbejdet.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om den kommunale ungeindsats og FGU

Alle udgivelser om den kommunale ungeindsats og FGU