Artikel

Replik: 0-2-årige har brug for hinanden

19-06-2023
Artikel Dagtilbud for børn

I kølvandet på den første nationale undersøgelse af kvaliteten i dagtilbud for 0-2-årige, der udkom i maj 2023, har det fra politikere, forældre og pædagogisk personale lydt: Kvaliteten skal blive bedre! Så hvordan kan vi sammen understøtte, at alle børn trives og udvikler sig i deres dagtilbud? Dette EVA TEMA ser på mulighederne for at øge trivslen gennem mere fokus på de vigtige børnefællesskaber

Det var lidt af en mavepuster for mange af os, da den første nationale undersøgelse af kvaliteten i dagtilbud for 0-2-årige udkom i maj 2023. Undersøgelsen, som EVA og VIVE gennemførte på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet, viste overordnet, at ni ud af 10 dagtilbud for de yngste ikke har den kvalitet, der skal til for at understøtte, at alle børn trives og udvikler sig. Vel at mærke i landet med verdensrekord i, hvor tidligt børn kommer i dagtilbud og hvor mange timer, de er der.

Samtidigt ved vi, at de tidlige år har afgørende betydning for barnets videre trivsel og udvikling. Og i lyset af de udfordringer med mistrivsel blandt børn, unge og voksne, vi står med i øjeblikket, er vi selvfølgeligt nødt til at tage fat. 

Fra alle sider - fra forældre, pædagogisk personale, kommuner og ministeren lød det da også: Kvaliteten skal blive bedre!

Indsatsen kræver flere lange, seje træk, fx i arbejdet med kompetenceudvikling og uddannelse. Men heldigvis er der også forhold, vi kan gribe fat i med det samme. Ét af dem er arbejdet med børnefællesskaberne, som ifølge undersøgelsen er noget af det, der kræver meget mere pædagogisk opmærksomhed.

Nyere forskning såvel som den styrkede pædagogiske læreplan peger på betydningen af relationerne mellem børnene – børnefællesskaberne – også for de yngste. Børnefællesskaber er nemlig afgørende for, at børnene føler et tilhørsforhold til vuggestuen eller dagplejen og at de trives, lærer og udvikler sig. Derfor ser dette EVA TEMA nærmere på, hvordan dagtilbud kan tage vare på børnenes relationer til hinanden og skabe stærke børnefællesskaber.

Børn har forskellige forudsætninger og interesser og derfor er det en vigtig opgave at skabe muligheder for, at alle børn, også børn i udsatte positioner, får mulighed for at deltage og få positive erfaringer med at være en del af fællesskaberne i børnegruppen. Det kræver blik for mulighederne for fællesskab, gennem hele dagen og især i leg. For i leg kan børnene især skabe relationer til hinanden – relationer, der igen kan føre til nye muligheder for at deltage i leg og fællesskab. Hvis legen vel at mærke får plads og opmærksomhed. Og hvis alle børn får plads i legen.

I magasinets feature kan du blive klogere på, hvordan fællesskaber blandt de yngste børn i dagtilbud udspiller sig, og hvordan arbejdet med disse fællesskaber ser ud i praksis. I casen kan du blive inspireret af et dagtilbud, der arbejder målrettet med små lege- og læringsfællesskaber. Og i vores TALETID kan du få fem vigtige budskaber om børnefællesskaberne fra BKF, FOA, FOLA, BUPL, Børns Vilkår og KL.

God læselyst!