Artikel

Pædagogisk leder: "Vi oplever, at børnene bakker hinanden op"

19-06-2023
Artikel Dagtilbud for børn

I Børnehuset Rismøllens vuggestue i Randers er hvert barn sammen med de samme 3-4 børn og den samme pædagogisk personale det meste af dagen. De små lege- og læringsfællesskaber giver gode muligheder for at arbejde med relationer børnene imellem, siger pædagogisk leder Mette Thrane.

Hvordan arbejder I med relationer mellem de 0-2-årige?

Vores fundament er, at børn aldrig er forkerte, selv når de handler på en måde, vi ikke umiddelbart forstår, eller som kan forstyrre en situation. De har altid en hensigt med det, de gør. Vores opgave som pædagogisk personale er at se og forstå hensigten. Og ikke mindst at sige det, vi forstår som barnets hensigt, højt, så både barnet selv og de andre børn kan høre det. Hvis det er nødvendigt, sætter vi også ord på, hvordan de andre børn kan opleve situationen. Ofte bakker børnene hinanden op. Italesættelsen af følelserne giver alle børn en oplevelse af at blive set, hørt og forstået – og selvfølgelig en mulighed for at ryste på hovedet, hvis det, vi siger, ikke rammer plet. Så må vi sammen undersøge, hvad der så er på spil.

Vi tror, italesættelsen af følelserne giver børnene en oplevelse af at blive set, hørt og forstået – og selvfølgelig en mulighed for at ryste på hovedet, hvis det, vi siger, ikke rammer plet, Mette Thrane.

Kan du give et eksempel på, hvordan man kan have blik for og tale højt om barnets hensigt?

Hvis Rasmus fx vælter en spand, som andre har fyldt med sand, er der optakt til konflikt. Men som pædagogisk personale griber vi i stedet fat i hensigten bag og siger højt: ”Nå, gad vide hvad Rasmus mon vil nu, når han vælter spanden,” og så følger vi med i, hvor han går han, og hvad der sker bagefter.

Hvordan arbejder I med konflikter?

Vi oplever faktisk meget sjældent konflikter mellem børnene. Selvfølgelig bliver de uenige og prøver hinanden og os voksne af – det er jo naturligt – men vi oplever, at vi er på forkant med konflikterne, fordi der hele tiden er en pædagogisk personale meget tæt på alle børn. Vi kan hele tiden sætte ord på børnenes følelser i sammenstødene og hjælpe dem videre: ”Nu blev du ked af det, nu trøster jeg dig, jeg tror, at Ella gerne vil lege med spanden og skovlen også, lad os alle tre grave her sammen.”

Vi oplever, at vi er på forkant med konflikterne, fordi der hele tiden er en pædagogisk personale meget tæt på alle børn. Vi kan hele tiden sætte ord på børnenes følelser i sammenstødene og hjælpe dem videre - Mette Thrane

Hvad gør I konkret for at styrke børnefællesskabet?

Børnefællesskabet er udgangspunktet for barnets hverdag. Vi inddeler børnene på tværs af alder og efter interesser og relationelle kompetencer i mindre, faste lege- og læringsfællesskaber. Hver dag mellem kl 9 og 15 er barnet derfor sammen med den samme pædagogisk personale og de samme børn i hverdagshandlinger, aktiviteter og leg . Det giver pædagogisk personale og børn mulighed for at lære hinanden at kende og opbygge og udvikle relationer på tværs af gruppen.

Hvad tænker I over, når I opdeler i mindre grupper?

Opgaven med at opdele børnene i grupper og bagefter være sammen med gruppen kræver et kendskab til det enkelte barn og gruppedynamikkerne. Det handler både om det, vi selv ser og lærer at kende, og det, vi lærer fra forældrene. Derfor er opstartssamtaler afgørende. Når vi bruger forældrenes viden om barnet aktivt, øger vi også trygheden hos forældrene og dermed barnet, og tryghed hos barnet er afgørende for, at vi kan arbejde målrettet med børnefællesskaberne.

Hvad er næste skridt i jeres arbejde med børnefællesskaber?

Lige nu er både jeg og mine kolleger meget nysgerrige på legen og dens betydning for børnenes samspil og relationer. Vi er også optagede af vores egen rolle i legen. Vi er jo ret stolte af vores målrettede arbejde med børnefællesskaber, men må også erkende, at det at være rigtig gode ud i relationer til børnene ikke nødvendigvis gør os til gode ”legere”. Derfor har vi fokus på, hvordan vi forbliver nærværende i legen. Det er min opgave som leder at få prioriteret, at pædagogisk personale til stadighed øver sig i og står på tæer for at være dygtige medlegere i løbet af dagen.