Artikel

Litteratur om videregående VEU kortlagt

09-12-2019
Artikel Voksen- og efteruddannelse

EVA har i et nyt litteraturstudie kortlagt, hvilke studier af videregående voksen- og efteruddannelse (VEU) der er foretaget i Danmark de seneste ti år (2010-2019) og hvilke temaer inden for området der er undersøgt.

Den viden der er publiceret om videregående VEU i en dansk sammenhæng i perioden 2010-2019, er fragmenteret. Det viser et nyt litteraturstudie fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

Gennem en litteratursøgning har EVA identificeret 33 studier, der undersøger videregående VEU i en dansk sammenhæng. Litteratursøgning har identificeret 33 studier, der undersøger videregående VEU i en dansk sammenhæng. I litteraturstudiet er de 33 studier opdelt i tre hovedtemaer: 1.Brug af videregående VEU, 2. Tilrettelæggelse af videregående VEU og 3.Effekter og udbytte af videregående VEU.

Mens litteraturstudiet viser, at den viden, der findes om videregående VEU er fragmenteret, så viser effektstudierne dog gennemgående, at der er positive løn- og beskæftigelseseffekter af videregående VEU. Desuden viser en række studier, at deltagere i videregående VEU på diplom- og masterniveau vurderer deres eget udbytte af uddannelsen meget positivt.

Relateret indhold