Litteraturstudie om videregående VEU i Danmark

09-12-2019

Litteraturstudiet kortlægger de studier af videregående voksen- og efteruddannelse (VEU) der er foretaget i Danmark de seneste ti år (2010-2019), og afdækker hvilke temaer, der er undersøgt. Litteratursøgning har identificeret 33 studier, der undersøger videregående VEU i en dansk sammenhæng. Studierne er opdelt i tre hovedtemaer: 1.Brug af videregående VEU, 2. Tilrettelæggelse af videregående VEU og 3.Effekter og udbytte af videregående VEU.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-352-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse