Aktiviteten inden for offentlig videregående VEU

28-02-2020

Denne aktivitetsanalyse giver et nuanceret indblik i, hvordan aktiviteten inden for offentlig videregående voksen- og efteruddannelse (VEU) har udviklet sig i perioden 2005-2017. Analysen viser fx en langtidstendens til, at flere voksne bruger videregående VEU i mindre grad end tidligere, og at der er meget store variationer med hensyn til, i hvilket omfang forskellige målgrupper gør brug af videregående VEU.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-385-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse