Artikel

3 veje til at styrke vedholdenhed hos voksne med svage basale færdigheder

05-02-2020
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Når lærere, der underviser voksne med svage basale færdigheder, arbejder aktivt med at styrke deltagernes vedholdenhed, kan de styrke både det faglige udbytte og modet på at deltage i mere uddannelse efterfølgende. Det viser Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) tidligere undersøgelser af vedholdenhed. Denne guide præsenterer tre veje til at styrke vedholdenhed hos voksne med svage basale færdigheder.

I denne guide præsenterer EVA tre veje til, hvordan man som lærer kan styrke deltagernes vedholdenhed gennem undervisningen.

 1. Sæt individuelle mål
 2. Brug evaluering og feedback
 3. Arbejd med undervisningsdifferentiering

Sæt individuelle mål

Når du støtter deltagerne i at blive bevidste om, hvilket eller hvilke mål de ønsker at opnå, og hvad de kan få ud af at bruge tid og kræfter på uddannelse, kan det styrke deres indsats i forløbet.

Relatér undervisningen til hver enkelt deltagers personlige mål. Det giver deltagerne en oplevelse af, at deres arbejdsindsats gør en forskel for dem selv, og ikke blot for, at de kan opfylde en række generelle læringsmål for undervisningen. Det kan styrke deltagernes motivation og betyde, at de yder en større indsats.

Sådan kan du gøre

 • Sæt fokus på de langsigtede mål

  Støt deltagerne i at formulere et langsigtet personligt mål med FVU. Det kan være alt lige fra ønsket om at starte på en erhvervsuddannelse til at kunne hjælpe sit barn med lektierne. Vejled deltagerne i, hvad det kræver, hvis de skal nå deres mål, og italesæt betydningen af vedholdenhed direkte. Vis, at du tror på, at de kan nå deres langsigtede mål.
 • Opstil delmål

  Hjælp deltagerne med at formulere realiserbare og konkrete delmål, som tager afsæt i deres langsigtede mål. Det vil sige mål, det er muligt for deltagere at nå inden for en overskuelig fremtid. Det kan være mål, som nås i forbindelse med selve undervisningen eller som rækker ud over undervisningsforløbet, fx at læse en godnathistorie for sit barn eller hjælpe med lektierne i matematik. Støt deltagerne i løbende at formulere nye delmål i takt med, at de når de opstillede mål, eller hvis det langsigtede mål ændrer sig.
 • Brug positive rollemodeller

  Præsenter deltagerne for rollemodeller, der viser dem, at de kan nå deres mål. Det kan fx være, du fortæller om tidligere deltageres veje til et eller flere mål, eller det kan være, du inviterer tidligere deltagere ind i undervisningen, så de selv kan fortælle, hvordan FVU havde betydning for, at de nåede deres langsigtede mål.

Brug evaluering og feedback

Det har stor betydning for deltagernes vedholdenhed, at de oplever, de bliver bedre og nærmer sig deres mål. Når du gennem evaluering og feedback synliggør deltagernes faglige progression, får deltagerne succesoplevelser, som giver dem tro på, at det kan betale sig at investere tid og kræfter i uddannelse. Når du samtidig støtter deltagerne i at udvikle og bruge gode faglige strategier, styrker det deres forventninger til, at de kan klare nye faglige udfordringer.

Sådan kan du gøre

 • Gør den faglige progression tydelig for deltagerne

  Gør løbende deltagerne opmærksomme på, hvad de har lært, og hvilke færdigheder de nu mestrer. Støt deltagerne i selv at være bevidste om, hvordan de udvikler sig, og hvordan de med små skridt bevæger sig mod deres mål. Det gælder både de faglige delmål og de mere personlige, langsigtede mål. Husk, at den faglige progression både kan handle om konkrete færdigheder og om styrkede læringsstrategier.
 • Sæt fokus på indsats og læringsstrategier

  Støt deltagerne i at se, hvordan deres faglige progression hænger sammen med deres læringsstrategier og arbejdsindsats. Når deltagerne lykkes med en opgave, så undersøg sammen med dem, hvorfor de lykkes, så det bliver tydeligt for dem, at læringsstrategier og arbejdsindsats gør en forskel. Hvis deltagerne har svært ved en opgave, kan du fremhæve, at det ikke skyldes utilstrækkelige evner, men derimod, at de endnu ikke har lært eller er tilpas øvede i at bruge de rigtige læringsstrategier.
 • Støt udviklingen af læringsstrategier

  Støt deltagerne i at udvikle de læringsstrategier, de mangler og synliggør læringsstrategiernes virkning og udbytte. Det kan både være overordnede læringsstrategier som at balancere mellem koncentreret arbejde og pauser eller mere konkrete faglige strategier såsom at finde morfemer i forbindelse med læsning eller bruge brøkcirkler til at visualisere brøker.

Arbejd med undervisningsdifferentiering

Det er vigtigt for deltagernes faglige udvikling og dermed også for deres vedholdenhed, at du som lærer arbejder med differentiering af opgaver, arbejdsformer og undervisningsaktiviteter. Når du arbejder med undervisningsdifferentiering, arbejder du med at gøre undervisningen meningsfuld for de enkelte deltagere. Du arbejder også med at de enkelte deltager får de faglige udfordringer, som betyder, at de opbygger en tro på, at læringsstrategier og arbejdsindsats gør en forskel for deres faglige udvikling.

Sådan kan du gøre

 • Gør undervisningen meningsfuld

  Gør undervisningen relevant for den enkelte deltager og de mål, vedkommende gerne vil nå. Det kan gøres ved at lade deltagerne være med til at bestemme, hvilke materialer og emner de skal arbejde med. Fx vil nogle deltagere have et helt aktuelt behov for at kunne læse et jobopslag og skrive en ansøgning, mens andre har sigte mod en bestemt erhvervsuddannelse eller nye arbejdsopgaver på deres arbejdsplads.
 • Skab sammenhæng i læreprocessen

  Tal med deltagerne om, hvordan de tidligere har arbejdet med deres færdigheder, og hvordan de arbejder med dem uden for undervisningen. Brug samtalerne til at give deltagerne opgaver, der tager fat, hvor de sidst slap. Byg videre på deltagernes erfaringer med, hvilke arbejdsformer der har vist sig at virke godt for dem.
 • Giv deltagerne succesoplevelser

  Brug både indledende og løbende evalueringer og iagttagelser til at tilpasse undervisningen til hver enkelt deltagers behov. Undersøg løbende, hvordan deltagerne oplever det faglige niveau, arbejdsformerne og de konkrete undervisningsaktiviteter. Læg ud med at give deltagerne mange succesoplevelser, og øg gradvist sværhedsgraden i opgaverne, så deltagerne oplever, at de bliver udfordrede.
 • Differentier efter forventning og strategi

  Differentier undervisningen efter deltagernes egne forventninger. En deltager med høje forventninger til, hvilke opgaver vedkommende kan klare, er parat til større udfordringer end en deltager med lavere forventninger. Det gælder også, selvom de to deltagere egentlig har samme faglige niveau. På samme måde har deltagernes evne til at strukturere arbejdet og anvende faglige strategier stor betydning for, hvilke udfordringer der giver succesoplevelser.
 • Giv deltagerne forskellig støtte

  Vær opmærksom på, at den oplevede sværhedsgrad af en opgave afhænger af støtten til at løse den. Du støtter deltagerne gennem vejledning, adgang til hjælpemidler, samarbejde med andre deltagere og den tid, du giver deltagerne til at løse en opgave. Gør det klart for deltagerne, at det ikke er snyd at bruge hjælpemidler, men en god læringsstrategi.

Om vidensgrundlaget

Denne guide bygger på EVA’s litteraturstudie om vedholdenhed hos voksne med svage basale færdigheder (EVA, 2016) samt et inspirationskatalog om, hvordan voksnes vedholdenhed kan styrkes (EVA, 2017). Inspirationskataloget er udarbejdet med udgangspunkt i workshops med FVU-lærere samt med sparring fra to eksperter.

Både litteraturstudiet og inspirationskataloget kan downloades på herunder.

Kilder

 • EVA. (2016). Vedholdenhed hos voksne med svage basale færdigheder – et litteraturstudie. København: Danmarks Evalueringsinstitut.
 • EVA. (2017). Styrk voksnes vedholdenhed. Inspiration til lærere. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Relateret indhold