3 elementer der påvirker voksnes vedholdenhed

25-09-2016

Ifølge forskningen er der 3 elementer, der påvirker, om voksne med svage basale færdigheder er vedholdende, så de når deres mål om fx at blive bedre til at læse, skrive eller regne: Holdning til uddannelse, mestringsforventninger og forståelse af læringsresultater.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse