Vedholdenhed hos voksne med svage basale færdigheder

25-10-2016

Når voksne skal blive bedre til basale færdigheder som at lære at regne eller læse, kræver det vedholdenhed. EVA har lavet et litteraturstudie over, hvad forskning siger om vedholdenhed. Det viser, hvad lærere kan gøre for at styrke vedholdenhed hos voksne med svage basale færdigheder.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-976-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse