Artikel

3 elementer i vedholdenhed hos voksne

23-11-2016
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Underviser du voksne, der skal tilegne sig nye færdigheder? Få indblik i forskningen om, hvad der påvirker, om man kan være vedholdende, og hvad du kan gøre for at styrke vedholdenhed.

Om en voksen er vedholdende i sit arbejde med at tilegne sig nye færdigheder påvirkes i høj grad af de erfaringer, som hun eller han har med sig i bagagen.

Det viser den forskningslitteratur i vedholdenhed hos voksne med svage basale færdigheder, som EVA har gennemgået. Der er især tre elementer, der påvirker de voksnes vedholdenhed:

  • Holdningen til uddannelse
  • Mestringsforventninger
  • Forståelse af sine egne læringsresultater.

Vedholdenhed er nødvendig for at nå læringsmål

De tre elementer er gode at kende til, hvis man underviser voksne, siger EVA’s ekspert i vedholdenhed, Sia Hovmand Sørensen.

Det kræver nemlig en kæmpe indsats at blive markant bedre til at læse eller regne: Amerikanske undersøgelser peger på, at det tager omkring 80-100 timers undervisning at flytte en voksens færdigheder ét klassetrin i dansk eller matematik. Og at mange voksne vil have læringsmål, som kræver et større løft af deres færdigheder.

”Det er langtfra alle voksne, der har mulighed for at deltage i det ene undervisningsforløb i forlængelse af det andet. De har brug for vedholdenhed for over tid at blive ved med at arbejde med deres færdigheder i og uden for undervisning og på den måde nå deres læringsmål,” siger Sia Hovmand Sørensen.

Definition: Det kendetegner vedholdende voksne

Vedholdende voksne arbejder med at styrke deres færdigheder, til de har nået deres læringsmål. De deltager i undervisning, så længe de kan. Når de ikke kan deltage i undervisning, arbejder de stadig med at styrke deres færdigheder. De vender tilbage til undervisning, når deres livssituation tillader det.

1.

ELEMENT 1 - Din holdning til uddannelse

Forskningen viser, at ens holdning til uddannelse påvirker vedholdenhed, fordi det er udtryk for en vurdering af, i hvilken grad det nytter at investere ressourcer i uddannelse.

Hvis din erfaring fx siger dig, at det, man lærer på en skole, er abstrakt og ofte ubrugeligt, hvorfor skulle det så være anderledes med den undervisning, du starter på som voksen? Og hvis du eventuelt har dårlige minder fra din skoletid, som du genopliver i den nye undervisningssituation, gør det heller ikke noget godt for lysten til at investere tid og kræfter i undervisningen.

Derfor er det vigtigt, at du som underviser viser dine deltagere, hvordan undervisningen nytter og er relevant for dem og for de mål, de har. Hjælp dem også gerne med at sætte delmål.

2.

ELEMENT 2 - Dine mestringsforventninger

’Det har jeg aldrig gjort før, så det klarer jeg helt sikkert’. Pippi Langstrømpes ukuelighed er charmerende, men står i skarp kontrast til mange voksnes forventninger til deres egne evner til at løse boglige opgaver. For mange har erfaring med, at lige meget hvor stor indsats de har tidligere har gjort sig, så ville det ikke lykkes for dem, og den erfaring forfølger dem og vil påvirke deres forventninger til, om de kan mestre det denne gang.

Forventningen om, at man vil lykkes med noget, styrker muligheden for, at man faktisk lykkes med det. På nogle områder kan man have høje mestringsforventninger – fx at bygge et nyt køkken eller lave en syvretters middag – mens man på andre fagområder, hvor man ikke kan trække på tidligere succesoplevelser, kan have lave.

Derfor er det vigtigt, at dine deltagere bliver støttet til hurtigt at få succesoplevelser på det nye område, og dernæst at de gradvist bliver udfordret, så du viser tillid til de færdigheder, de opbygger.

3.

ELEMENT 3 – Din forståelse af dine egne læringsresultater

’Det er også bare, fordi jeg er en knold til ...’. Det er rigtigt mange, som afskriver dårlige faglige resultater med, at de som person mangler de evner, der skal til for at lære det nye. Hvis det omvendt går godt, tager de heller ikke æren for det, men tænker måske, at det bare var læreren, der var sød. I begge situationer oplever deltageren ikke at kunne påvirke resultatet.

Vedholdenhed styrkes, når deltagerne oplever, at de kan påvirke deres resultater ved at anvende lærte strategier og revidere strategier, som ikke slår til.

Derfor er det vigtig, at du som underviser lærer de voksne deltagere, hvordan forskellige strategier til fx at læse en tekst eller forstå et regnestykke påvirker deres resultatet. De skal få en forståelse af, at når det ikke lykkes, er det ikke deres evner, men deres strategier, som ikke slog til – endnu.

Relateret indhold