Artikel

Studievejleder: Deltagelse i digitale læringsforløb kræver de rette forudsætninger

23-10-2019
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Voksne får samme læringsudbytte i digitale læringsforløb som ved traditionel undervisning, men online undervisning er ikke for alle. Vi har talt med Casper Borch Hansen, der er studievejleder på Aarhus HF & VUC og hjælper voksne ansøgere med at finde ud af, om de har de rette forudsætninger.

Aarhus HF & VUC tilbyder online undervisning. Det vil sige, at du med en computer og adgang til internettet kan studere, hvor du vil, når du vil. Du kan vælge imellem almen voksenuddannelse på ‘AVU Online’ med et fagligt niveau svarende til folkeskolens 9. eller 10. klasse, forberedende voksenundervisning under 9. klasses niveau på ’FVU Online’ eller ’HF Online’, hvor der undervises på gymnasialt niveau.

Inden optagelse på ’AVU Online’’ går vejen forbi Casper Borch Hansens kontor. Han er uddannet folkeskolelærer, tidligere underviser, nu AVU-studievejleder og bl.a. ansat til at sikre, at alle, der ønsker at starte på et digitalt læringsforløb på Aarhus HF & VUC, træffer det rigtige valg. Det er nemlig ikke alle, for hvem online undervisning er den rigtige tilrettelæggelsesform. Det kræver noget andet af deltagerne end ved almindelig undervisning.

”Der er rigtig meget selvstudie, og det kræver meget disciplin og motivation at gennemføre. Det skal man være indstillet på, og derfor siger jeg også altid til ansøgerne, at online undervisning kan være en god idé, men det er en plan B. Tilstedeværelsesundervisning er første prioritet,” siger Casper Borch Hansen og fortæller, at det bestemt heller ikke er alle, der er klar over, hvad deltagelse i digitale læringsforløb faktisk kræver af dem, når de ansøger om optagelse på ‘AVU Online’. Nogle tror sågar, at online undervisning er nemmere og derfor en kortere vej til uddannelsesbeviset. Men der tager de fejl.

”Der gælder nøjagtig de samme læringsmål uanset hvilken tilrettelæggelsesform, du vælger. Og netop fordi det kræver så meget selvstændighed, er digitale læringsforløb i mange tilfælde faktisk sværere at gennemføre med succes end almindelig undervisning,” siger Casper Borch Hansen.

Det gælder særligt på ‘AVU Online’, hvor det faglige niveau er relativt lavt, og deltagerne ofte kommer med dårlige erfaringer fra deres foreløbige skole- og uddannelsesliv i bagagen. Det kan der være mange årsager til, fortæller Casper Borch Hansen. Nogle har fx sociale eller psykiske udfordringer, der gør det noget nær umuligt at være til stede i et klasseværelse med andre mennesker.

”Det er derfor, der altid skal afholdes vejledningssamtaler, inden man kan blive optaget på ’AVU Online’. Målgruppen taget i betragtning er jeg nødt til at være ekstra påpasselig, når jeg vurderer, om ansøgerne har forudsætningerne for at deltage og få udbytte af undervisningen. Til sammenligning kan det være nok at uploade sine skolepapirer, når man via vores webshop søger ind på ’HF Online’. Ofte vurderer en HF-studievejleder dog, at det også er nødvendigt med en vejledningssamtale her, da der på ’HF Online’ er skærpede adgangskrav i forhold til almindelig undervisning på HF-enkeltfag,” fortæller Casper Borch Hansen og beskriver, hvordan han i optageperioden ofte oplever, at han må afvise folk, der ikke har de rette deltagerforudsætninger.

”Min fornemmeste opgave er at sikre, at ansøgerne kun bliver optaget, hvis det giver mening, og det gør det altså langtfra hver gang.”

Fire vigtige forudsætninger

Men hvad er det så mere konkret, det kræver, at deltage i digitale læringsforløb? EVA’s undersøgelse af erfaringerne med digitalisering af voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU), lavet på opdrag af Styrelsen for It og Læring i 2019, viser, at særligt fire deltagerforudsætninger har betydning for læringsudbyttet. Det drejer sig om it-færdigheder og -kompetencer, studiekompetencer, faglige forudsætninger og personlige og sociale forudsætninger.

På baggrund af undersøgelsen, anbefaler EVA bl.a., at man som uddannelsesinstitution sørger for at afklare, i hvilken grad og hvordan de forskellige deltagerforudsætninger er nødvendige for lige netop de digitale læringsforløb, institutionen udbyder.

Det har de også gjort hos Aarhus HF & VUC, hvor en såkaldt ’huskeliste’ hjælper studievejlederne med at komme omkring det, man har vurderet som det væsentligste, i samtalen med de potentielle deltagere på de digitale læringsforløb. Her står der bl.a. ’God til at arbejde selvstændigt’, ’God til at håndtere forskellige it-systemer’ og ’Daglig adgang til internettet’. Samtidig bærer listen præg af, at ansøgerne skal forstå, at man på digitale læringsforløb ind imellem faktisk skal møde fysisk op på skolen, fx til såkaldte træffetider, hvor deltagerne kan vende såvel faglige som sociale udfordringer med undervisere eller vejledere, men også obligatoriske aktiviteter såsom laboratorieundervisning i de naturvidenskabelige fag.

”Ja, og så er der jo en eksamen i den sidste ende, som man naturligvis skal møde op til. Det kan virke banalt, men det er vigtigt, at ansøgerne er klar over, at vi kræver noget af dem,” fortæller Casper Borch Hansen.

Mål og motivation er afgørende

De fire deltagerforudsætninger fra EVA’s undersøgelse er også at finde på huskelisten. I en vejledningssamtale er nogle ting imidlertid nemmere at afdække end andre. It-færdigheder kan testes ved at vejlederen sender ansøgeren en mail, beder vedkommende om at svare på mailen, åbne et dokument eller finde noget på internettet. Det er, når det kommer til de sociale og personlige kompetencer, det kan være svært at gennemskue, om ansøgerne har, hvad der skal til. Ikke desto mindre er det afgørende at finde ud af, inden vedkommende optages på ‘AVU Online’, fortæller Casper Borch Hansen.

”Jeg spørger altid ansøgerne, hvorfor det lige netop er online undervisning, de ønsker at deltage i. Hvis de kan svare overbevisende på det, viser det mig, at de er motiverede og har et mål med deres deltagelse, og det er helt afgørende for, at de også får noget ud af det,” siger Casper Borch Hansen og understreger, at han ikke ligger inde med svaret på, hvad der motiverer ansøgerne, og at det derfor er en vigtig pointe, at det er en vejledningssamtale, hvor studievejleder og ansøger sammen finder ud af, hvad der er den bedste vej at gå, og ikke envejskommunikation.

”Jeg har lavet en god vejledning, når jeg kan mærke, at ansøgeren er med til at komme til erkendelsen af, hvad der er den bedste løsning for ham eller hende. Hvad enten det så bliver et ja eller nej til ‘AVU Online’,” afslutter Casper Borch Hansen.

Relateret indhold