Kvalitet i digitale læringsforløb på VEU-området

12-11-2019

I dette hæfte skaber vi overblik over, hvad der ifølge udvalgt forskningslitteratur kendetegner kvalitet i digitale læringsforløb. I litteraturstudiet har vi haft fokus på at undersøge, hvilke faktorer der har betydning for den pædagogiske og didaktiske kvalitet af digitale læringsforløb på voksen- og efteruddannelsesområdet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: www: 978-87-7182-324-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse