Digitalisering af VEU - 1. delrapport

15-03-2019

Hvordan bruges e-læring og blended learning på VEU? Hvilke styrker og svagheder ser VEU-udbyderne ved at tilrettelægge voksenuddannelse som e-læring og blended learning? Det er de to primære forhold, første delrapport i projektet om digitalisering på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU) belyser. Derudover undersøges VEU-udbyderes brug af digitale platforme samt deres digitale parathed.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-241-0

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og Læring

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse