Artikel

"Det tager tid, før det bliver rigtig godt"

12-06-2019
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Mange virksomheder kan ikke undvære medarbejderne i arbejdstiden og er derfor svære at overtale til at sende dem på efteruddannelse. På HF & VUC Fyn har man forsøgt at komme den udfordring til livs ved at tilføje digitale læringsforløb til uddannelsesudbuddet. Det fungerer, men man er ikke kommet sovende til succesen, forklarer afdelingsleder.

På HF & VUC Fyn er de gået all in på digitalisering. Her er fjernundervisning tilrettelagt som digitale læringsforløb en fast del af uddannelsesudbuddet, og som noget nyt bliver mere eller mindre al undervisning nu live-streamet på internettet og optaget. Det fortæller Anni Pilgaard, som er afdelingsleder og bl.a. ansvarlig for fjernundervisning på institutionens forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). Så kan kursisterne enten følge med hjemmefra, mens undervisningen foregår, eller de kan se den senere, når de har tid fx efter arbejde, fortæller hun begejstret.

Tid, tålmodighed og gå-på-mod

Siden 2017 har digitale læringsforløb været en fast del af HF & VUC Fyns FVU- og OBU-tilbud. Her kan man modtage undervisning i læsning, matematik, engelsk og digitale færdigheder. Ifølge Anni Pilgaard er det at etablere digitale læringsforløb dog ikke noget, der kan gøres i et snuptag. Det kræver tid, tålmodighed, men også en god portion gå-på-mod.

"Altså vi er nok kendetegnet ved, at vi handler. Tingene må prøves af, for at finde ud af, om det duer. Når virkeligheden brænder på, vil der altid være noget, der ikke fungerer. Virkeligheden er praksis ikke teori, og man kan ikke lave det perfekte materiale i første forsøg, man må prøve det af og så ændre løbende."

"Det var vores tilgang til processen med at skabe digitale læringsforløb, men alligevel brugte vi hele det første år på at udvikle materialer og en digital læringsplatform," fortæller Anni Pilgaard, der fik hjælp i processen af erfarne kolleger.

"Vi har stor erfaring med fjernundervisning og digitalisering i institutionen, så der var mange gode kræfter inde over i udviklingen, men efter det første år skulle vi i gang, og så hoppede vi altså bare ud i det," siger Anni Pilgaard.

I 2016 igangsatte HF & VUC Fyn derfor et prøvehold med digitale læringsforløb på FVU, og i januar 2017 altså knap et år efter, man lagde de første brikker, var det i reel drift. Siden er antallet af deltagere kun steget, og kursisterne klarer sig godt, fortæller Anni Pilgaard.

"Deltagerne på de digitale læringsforløb klarer sig mindst lige så godt som dem, der møder op og modtager almindelig undervisning på vores forskellige campusser rundt omkring på Fyn."

Gode erfaringer med digitale læringsforløb

En undersøgelse af erfaringerne med digitalisering på VEU lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at der findes vellykkede digitale læringsforløb på alle niveauer af VEU-systemet. Undersøgelsen peger således på, at det er muligt at skabe gode digitale læringsmiljøer, hvor deltagerne kan få samme læringsudbytte som ved traditionel tilstedeværelsesundervisning.

EVA’s undersøgelse viser desuden, at de vellykkede digitale læringsforløb bl.a. er kendetegnet ved, at de finder sted på institutioner, hvor ledelsen har satset strategisk på digitalisering. Derfor er det blevet prioriteret at investere i bl.a. kompetenceudvikling af underviserne, hvis rolle er anderledes under digitale læringsforløb. Der er også blevet afsat tid og ressourcer til at udvikle digitale læringsplatforme, at underviserne i fællesskab kan udvikle og afprøve læringsaktiviteter og til at skabe gode rammer for teknisk og it-didaktisk støtte tæt på undervisningen. Det er noget, Anni Pilgaard, som afdelingsleder med ansvar for fjernundervisning, kan nikke genkendende til.

"Det kunne godt føles lidt uoverskueligt, da vi gik i gang, og der var det min opgave at fjerne bumpene på vejen. Bl.a. ved at have det administrative og organisatoriske overblik, så jeg havde styr på, hvem der kunne hjælpe os med hvad, både didaktisk, pædagogisk og rent teknisk," forklarer Anni Pilgaard, der mener, at det havde stor betydning for, at de kom godt i gang.

Fleksibilitet for virksomhedernes skyld

For mange VEU-udbydere er det en udfordring at overtale virksomhederne til at sende medarbejdere på uddannelse, fordi de ganske enkelt ikke kan undvære dem i arbejdstiden. For at imødekomme netop den problematik etablerede man, som en del af trepartsaftalen fra 2017, en national strategisk indsats for digitalisering af VEU, der skulle skabe et fleksibelt supplement til andre former for efteruddannelse og øge tilgængeligheden af VEU-tilbuddene. Hos HF & VUC Fyn er det også en af de primære udfordringer på VEU-området.

"Der er brancher, hvor man ikke bare kan lade medarbejderne bruge hver mandag eftermiddag på at gå til FVU. Fx i sundhedssektoren, hvor der er meget varierende arbejdstider og en vagtplan, der skal gå op. Der kan vi yde noget fleksibilitet," siger Anni Pilgaard og fortæller, at de digitale læringsforløb har gjort det nemmere for institutionen at nærme sig virksomhederne.

"Vi kan tilbyder virksomhederne målrettede og skræddersyede digitale forløb, der tager hensyn til virksomhedernes og medarbejdernes behov. På vores forløb er der enten meget få eller overhovedet ingen analoge undervisningsgange," fortæller Anni Pilgaard.

Det er således op til kursisten selv at tilrettelægge undervisningen på en måde, der giver mening for vedkommende, hvilket i sig selv også sætter nogle krav til kursisternes studiekompetencer.

"Det er klart, at det kræver noget disciplin, men vores undervisere forsøger at være så tæt på kursisterne som muligt, så vi kan støtte dem, når de har brug for hjælp. Man skal ikke underkende betydningen af en god relation til underviseren," siger Anni Pilgaard.

Nærundervisning

Trods tilbuddet om eftertragtet fleksibilitet, mener Anni Pilgaard alligevel, at kontakten til virksomhederne fortsat er den største udfordring, de har på HF & VUC Fyn. Ifølge hende er der mange, der har fordomme om fjernundervisning og digitale læringsforløb, og det er også en barriere, når man er i dialog med virksomhederne.

"Der er en række grundlæggende antagelser om digitale læringsforløb, som sætter nogle barrierer op og gør, at virksomhederne er lidt bange for, om deres medarbejdere nu også får udbytte af undervisningen."

"Mange tror, at når man laver fjernundervisning online, er det sådan en masseproduktion, hvor der ikke er nogen kontakt til en underviser. Men det passer overhovedet ikke – det er faktisk lige omvendt."

Derfor ynder de på HF & VUC Fyn at udskifte fjern med nær i ordet fjernundervisning, fordi underviserne ifølge Anni Pilgaard reelt set er meget tættere på kursisterne i de digitale læringsforløb end i de almindelige, analoge forløb.

"Lad det tage den tid, det tager"

Det har kostet penge, taget tid og krævet en stor indsats at skabe vellykkede digitale læringstilbud på FVU på HF & VUC Fyn. Til gengæld har det givet en fleksibilitet, der er eftertragtet blandt virksomheder, hvis medarbejdere har brug for efteruddannelse. Til institutioner, der overvejer at komme omkring udfordringerne med at tiltrække kursister fra landets virksomheder, siger Anni Pilgaard:

"Det tager tid, før det bliver rigtig godt, så sørg for at være tålmodig og ikke gå i panik. Lad det tage den tid, det tager, men sørg også for at kaste jer ud i det og få det prøvet af. Det er den nemmeste måde at udvikle det på."

Relateret indhold