Artikel

Voksenlærlingeordning får flere ledige ufaglærte ind på erhvervsuddannelser

17-11-2023
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Det har en positiv effekt, når man øger det statslige tilskud til praktikløn til voksne på erhvervsuddannelserne, og en negativ, når det sænkes. Det viser en ny undersøgelse fra EVA.

Når arbejdsgivere får et højere tilskud for at tage en voksen lærling, så er der flere ledige ufaglærte, der begynder på en erhvervsuddannelse. Omvendt sker der et fald i tilgangen, når tilskuddet sænkes. 

Det viser en ny effektanalyse af ændringer i tilskudssatsen for voksenlærlingeordningen i perioden 1997-2020, som EVA har gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet. 

I alt er der målt på fire ændringer i tilskudssatsen i hhv. 2003, 2009, 2015 og 2020, som dækker over den ordning, hvor private og offentlige arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne over 25 år, har ret til et statsligt tilskud til den løn, som de betaler personen i praktikperioden.

”Samlet set er resultaterne bemærkelsesværdigt konsistente for ufaglærte ledige, så resultaterne peger på, at en reduktion i tilskudssatsen har haft en negativ effekt på tilgangen, mens en forøgelse i tilskudssatsen har haft en positiv effekt på tilgangen til erhvervsuddannelserne. Det er interessant, fordi et af målene med ordningen er at give ufaglærte voksne bedre muligheder for at tage en erhvervsuddannelse, og det ser ud til at virke,” siger Bjarke T. Hartkopf Områdechef for Voksen- og efteruddannelse på Danmarks Evalueringsinstitut – EVA.

Resultaterne er særligt interessante, fordi flere analyser peger på, at der vil mangle faglært arbejdskraft i fremtiden. Fx har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd lavet en analyse, der viser, at der i 2030 vil mangle 99.000 faglærte og være et overskud af ufaglært arbejdskraft på 59.000 personer. 

”For at komme den ubalance til livs er det væsentligt at afdække, hvad der virker med hensyn til at løfte flere ufaglærte voksne til faglært niveau. Voksenlærlingeordningen har netop det som formål, og derfor er det positivt, at den ser ud til at virke,” siger Bjarke T. Hartkopf.

Ordning bliver brugt

Mens undersøgelsen altså viser, at flere ledige ufaglærte begynder på en erhvervsuddannelse, når tilskuddet til arbejdsgiverne stiger, så kan undersøgelsen grundet forskellige metodiske forbehold ikke konkludere noget håndfast om, om samme effekt gælder for ufaglærte, der havde et arbejde.

Voksenlærlingeordningen har eksisteret siden 1998, og antallet af ufaglærte voksne, som påbegynder et voksenlærlingeforløb har i perioden 1998 til 2020 ligget mellem 1.118 og 4.620 ufaglærte om året. 

Af EVA’s undersøgelse fremgår det også, at voksenlærlingeordningen fylder en del, når man ser på den samlede gruppe af ufaglærte voksne, der begynder på et hovedforløb på erhvervsskolerne. Andelen toppede i 2000, hvor voksenlærlingeforløbene udgjorde 55 procent af de ufaglærtes tilgang til erhvervsuddannelserne, mens den med 17 procent var lavest i 2011 og 2012. I 2020 lå andelen på lige over 34 procent.

Relateret indhold

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse