Voksenlærlingeordningen

Voksenlærlingeordningen har både et uddannelses- og beskæftigelsespolitisk formål om, at flere ufaglærte bliver faglærte og kommer i beskæftigelse. EVA har undersøgt, hvad effekten er af ordningen.

Artikel

Voksenlærlingeordning får flere ledige ufaglærte ind på erhvervsuddannelser

Det har en positiv effekt, når man øger det statslige tilskud til praktikløn til voksne på erhvervsuddannelserne, og en negativ, når det sænkes. Det viser en undersøgelse fra EVA.

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse

Alle artikler om voksenlærlingeordningen

Alle udgivelser om voksenlærlingeordningen