Effekten af voksenlærlingeordningen på tilgangen til erhvervsuddannelser

17-11-2023

Er der en kausal sammenhæng mellem ændringer i tilskudsniveauet i voksenlærlingeordningen på den ene side og tilgang, frafald og gennemførelse på erhvervsuddannelserne for ufaglærte i målgruppen på den anden side?
Dette har EVA undersøgt i denne rapport.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-658-6

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse