Artikel

Efter EUD-reform: 20 % færre voksne starter på en erhvervsuddannelse

11-10-2016
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Der er optaget 20% færre elever på 25 år og derover på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV) i EUD-reformens første leveår. Det viser en ny kortlægning, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har foretaget. Alarmerende resultat, og stik mod reformens politiske intention, lyder det fra en ekspert.

20 % færre voksne har søgt ind på en erhvervsuddannelse i dette skoleår sammenlignet med årene før reformen. Det fremgår af et nyt notat fra EVA, som er en del af en større evaluering af voksensporet i den nye erhvervsuddannelsesreform. Evalueringen har fulgt voksensporet fra reformens ikrafttræden i august 2015 og følger udviklingen frem til 2018.

Notatet giver det første fulde og samlede overblik over aktiviteten på euv efter det første år med reformen. I alt er der i skoleåret 2015-16 registreret 16.209 optagne elever på 25 år og derover, og da aktivitetsniveauet i årene 2010-14 har ligget stabilt på omkring 20.000 elever, er der tale om et fald på 20 %:

”Det er et markant fald, og et resultat der går imod reformens intention, om at euv skulle gøre det mere attraktivt for voksne at tage en erhvervsuddannelse. Så alt i alt er reformen ikke kommet godt fra start i forhold til at få flere voksne til at blive faglærte”,  forklarer Michael Andersen, chefkonsulent hos EVA.

Især er der færre mænd og personer over 40 år, der har søgt en euv. Kvinder udgør 58 % af de optagne i skoleåret 2015-16, og kun 38 % af EUV-elever er personer over 40 år. Der er ifølge Michael Andersen nærliggende forklaringer på, at færre voksne starter på EUV:

”Vi ved fra en tidligere undersøgelse fra foråret, at reformens skærpede indholdskrav og markante fokus på afkortning af de voksnes uddannelsestid kan have påvirket optagetallet på EUV i negativ retning. Det har også spændt ben for optaget, at de voksne først har fået vurderet deres kompetencer i forbindelse med den såkaldte realkompetencevurdering, efter de er startet på uddannelse. Den regel er nu ryddet af vejen, idet ministeriet ophævede reglen fra sommeren 2016. Lad os håbe, at skolerne griber bolden og får kommunikeret den gode nyhed ud til virksomhederne og potentielle ansøgere,” uddyber Michael Andersen.

Om undersøgelsen

Notatet bygger på registerundersøgelse af aktiviteten på EUV det første skoleår 2015-16 (fra 1. august 2015 – 30 juni 2016). Notatet er en opfølgning på tidligere EVA udgivelse fra maj 2016, der så på aktiviteten på EUV fra 1. august 2015- 31. marts.

Relateret indhold