Status over den nye erhvervsuddannelse for voksne - Status på aktiviteten til og med første halvår af 2016

21-11-2016

Hvordan er status på antallet af deltagere på voksensporet på erhvervsuddannelserne i det første skoleår efter reformen? EVA gør status over, hvor mange der er blevet optaget i skoleåret 2015-16.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-971-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Generelt om euv

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse