Status over den nye erhvervsuddannelse for voksne - Notat om de første erfaringer

19-06-2016

Har flere ufaglærte på 25 år og derover ønsket at blive faglærte ved at gøre brug af det nye voksenspor, der blev indført i august 2015 på erhvervsskolerne? EVA har udarbejdet den første status over implementeringen af erhvervsuddannelse for voksne, også kaldet voksensporet på eud.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-940-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Generelt om euv

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse