Styrkede danskfærdigheder kan få flere til at gå efter en SOSU-uddannelse

11-06-2024
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Manglende danskfærdigheder kan være en stopklods for mange, der gerne vil uddanne sig til SOSU-hjælper eller -assistent. Derfor er VUC’er, SOSU-skoler og en række kommuner gået sammen om indsatser, der kan styrke danskfærdighederne hos både potentielle og nuværende SOSU-elever.

Hvem skal sikre en tryg og sund hverdag for os, når vi er gamle og syge? Vi får flere og flere ældre, der har brug for kvalificeret hjælp af uddannede professionelle med blik for både det fysiske og mentale helbred hos borgere, der ikke kan selv. Samtidigt er der for få, der uddanner sig som enten social- og sundhedshjælper eller –assistent. Allerede i 2035 vil vi i Danmark mangle 15.000 SOSU-medarbejdere.

Mangel på basale danskfærdigheder hindrer mange i at søge ind på og gennemføre en SOSU-uddannelse

Der er heldigvis mange, der gerne vil uddanne sig inden for SOSU-området – nogle af dem står blot over for en afgørende forhindring: De mangler danskfærdigheder. Det fortæller Maria Thiemer, seniorkonsulent på EVA og projektleder for en ny EVA-undersøgelse på området:

”Et vist niveau af dansk er nødvendigt for at blive optaget på og gennemføre en social- og sundhedsuddannelse. Behovet for danskfærdigheder skyldes bl.a., at SOSU-eleverne og medarbejderne skal kunne tale med borgerne, og at de skriftlige dokumentationskrav er steget. Derfor kan manglende danskfærdigheder i sidste ende også gøre det svært for en SOSU-medarbejder at passe sit arbejde.”

VUC’er, SOSU-skoler og kommuner arbejder sammen om at løse rekrutteringsudfordringen

Derfor er en række VUC’er, SOSU-skoler og kommuner rundt om i landet gået sammen om at skabe indsatser, fx kurser eller undervisningsforløb, der skal styrke både skriftlig dansk, mundtlig dansk og forståelsen for SOSU-faget hos potentielle og nuværende elever – og hos nuværende SOSU-medarbejdere.

”Sådanne indsatser og samarbejder er vigtige for at kunne rekruttere flere til uddannelserne og hjælpe flere til at gennemføre og blive i professionen efterfølgende. Indsatserne er derfor centrale bidrag til at løse rekrutteringsudfordringen på SOSU-området,” siger Maria Thiemer.

Erfaringerne giver også samlet set vigtig viden om, hvad der skal til for at lykkes med at styrke SOSU-eleverne og SOSU-medarbejdernes dansksproglige færdigheder Det handler bl.a. om at koble danskundervisningen tæt til faget, både ved at tone undervisningen i retning af SOSU-området og ved at skabe tid til undervisningen i den ordinære uddannelses- eller arbejdstid. Og så er løn under forløbet og udsigt til jobsikkerhed efter endt uddannelse en afgørende motivationsfaktor for de fleste målgrupper for indsatserne.

Nyt katalog inspirerer konkret til arbejdet med at styrke danskfærdigheder

I et nyt katalog beskriver EVA fire målrettede indsatser, som kan gennemføres enten forud for SOSU-uddannelserne, i løbet af elevens uddannelse – eller efter endt uddannelse som en opkvalificering af SOSU-medarbejderen. Alle målgrupper for indsatserne har det til fælles, at de mangler dansksproglige færdigheder eller læse- og skrivefærdigheder, men ellers har de forskellige behov og forudsætninger, fortæller Maria Thiemer:

 ”Nogle deltager, fordi de ikke har dansk som modersmål, og derfor har brug for både mundtlig og skriftlig danskundervisning samt viden om kultur og sproglige vendinger, der kan få betydning for relationen til de ældre mennesker, de skal passe og omgås. Andre har brug for at styrke deres skriftlighed, så de fx kan blive bedre til at dokumentere.”

Kataloget giver indblik i indholdet og organiseringen af samarbejdet omkring de fire indsatser, så man kan blive inspireret både som VUC, SOSU-skole og kommune. Fx foregår én af rekrutteringsindsatserne på VUC med SOSU-tonet AVU med dansk som andetsprog. Indsatsen er målrettet voksne, som ikke har dansk som modersmål, og som en del af indsatsen er kursisterne på brobygning på den lokale SOSU-skole. En anden indsats på to SOSU-skoler giver voksne, der heller ikke har dansk som modersmål, styrkede danskfærdigheder og SOSU-faglige forudsætninger via AMU-kurser kombineret med en ansættelse som ufaglært i de samarbejdende kommuner.

Relateret indhold

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse